بصیرت

انواع آدم ها

به نام خدا

آدمهای قوی و توانمند نرم و لطیف اند.              

آدمهای ضعیف و ذلیل ظالم و سنگدل اند .

آدمهای بخشنده و فداکار ثروتمند و غنی اند .

آدمهای خسیس و بهره کش فقیر و حریص اند .

اگر فرزندان ما این واقعیت های متضاد و تناقض آلود را در زندگی خود کشف کنند.

 قطعا"به گونه ای دیگر مفهوم قدرت وثروت و بخشندگی را خواهند فهمید .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۸۹ساعت 10:39  توسط فخرآبادی  |